เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 18 มี.ค. เอเสเคียล 1:15-28

ข้อที่ 16 และ 18 เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง (วงล้อซ้อนในวงล้อ หมายถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้าสามารถไปได้ทุกแห่งหนอย่างง่ายดาย) พระเจ้าทรงรอบรู้ทุกอย่าง ทรงเห็นทุกอย่าง และตรวจสอบทุกอย่าง ขอให้คุณใช้เวลานี้ตรวจสอบดูชีวิตของคุณว่า มีอะไรที่คุณกำลังแอบซ่อนจากพระเจ้า หรือมีอะไรที่คุณไม่ยอมจำนนต่อพระองค์ ใช้เวลานี้อธิษฐานมอบชีวิตของคุณไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *