เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 19 มี.ค. เอเสเคียล 2:1-10

เอเสเคียลได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้ไปตักเตือนคนอิสราเอล ที่พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาว่า “ชนชาติที่มักกบฏ” “หน้าด้าน และดื้อดึง” ลักษณะเหล่านั้นมีอยู่ในตัวคุณหรือไม่? ถ้ามีคุณคิดว่าพระเจ้าจะคิดอย่างไร? และพระองค์มีพระประสงค์จะให้คุณจัดการอย่างไรกับลักษณะเหล่านั้นในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *