เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 30 มี.ค. เอเสเคียล 11:1-13

ชาวอิสราเอลเชื่อว่า “นครนี้ (กรุงเยรูซาเล็ม) เป็นหม้อ” ที่สามารถทำให้ “เนื้อ” อย่างพวกเขาปลอดภัย ความรู้สึกปลอดภัยของคุณตั้งอยู่บนพื้นฐานอะไร บนความรู้ ความสามารถ ฐานะทางการเงิน เพื่อนฝูงที่คุณมี อ่านสดุดี 121 แล้วลองคิดดูดี ๆ ว่า ความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงของคุณอยู่บนพื้นฐานอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *