เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 12 เม.ย. เอเสเคียล 19:1-14

เอเสเคียลใช้ภาพสิงห์เปรียบกับยูดาห์ และภาพสิงห์หนุ่มสองตัวที่ถูกจับขังเล็งถึงกษัตริย์เยโฮอาหาสที่ถูกจับเป็นเชลยโดยอียิปต์ (2 พกษ.23:31-35) และกษัตริย์เศเดคียาห์ที่กำลังจะถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลน (1-9) เอเสเคียลยังเปรียบยูดาห์เหมือนเถาองุ่นที่แข็งแรง แต่สุดท้ายก็ถูกถอนทิ้งให้เหี่ยวแห้งไป (10-14) เพื่อเน้นย้ำการล่มสลายของยูดาห์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเขาเขียนด้วยความโศกเศร้าต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น (ดู 2 พกษ.24:20-25:21) เราทุกคนต่างปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ และต่างมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิต อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสำเร็จที่มีในชีวิตคุณ ขณะเดียวกันอธิษฐานขออย่าให้ความสำเร็จนั้นกลายเป็นความเย่อหยิ่ง จนคุณลืมพระเจ้าและหันหลังให้กับพระองค์เหมือนที่ยูดาห์ได้กระทำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *