เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 13 เม.ย. เอเสเคียล 20:1-31

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงการทรงนำของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอลตั้งแต่ออกจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์จนมาถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญา แม้อิสราเอลจะดื้อดึงและหันหลังให้พระองค์หลายครั้ง แต่พระเจ้าก็ยังทรงรักพวกเขา ใช้เวลานี้ทบทวนว่า คุณมาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไร มีสิ่งใดบ้างที่คุณต้องขอโทษพระเจ้าและกลับใจใหม่ มีสิ่งใดบ้างที่คุณต้องขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความรักและความดีงามของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *