เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 15 เม.ย. เอเสเคียล 21:1-17

พระเจ้าให้นิมิตเอเสเคียลเห็นกองทัพบาบิโลนมาโจมตียูดาห์ เหมือนกับดาบที่จะถูกชักออกจากฝัก และไม่ถูกเก็บจนกว่าจะได้สัมผัสกับเลือดของผู้คน ภาพของดาบที่ถูกลับให้คมกริบ และตวัดอย่างรวดเร็วปานฟ้าแลบ เอเสเคียลร่ำให้คร่ำครวญสงสารพี่น้องร่วมชาติที่ต้องประสบเหตุร้ายนี้ เพราะพวกเขาละทิ้งพระองค์ และทำความผิดบาปตามใจของตน ลองคิดถึงสังคมที่คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นสังคมในครอบครัว ในโรงเรียน ในที่ทำงาน หรือสังคมส่วนรวม ถ้าวันนี้พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวของเรา เพื่อนๆ ของเราที่โรงเรียน ที่ทำงาน และคนทั่วๆ ไปในสังคมนี้ ดาบของพระเจ้าจะสังหารคนในสังคมมากน้อยแค่ไหน อธิษฐานของพระเจ้าที่จะเมตตาคนไทย ขอข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์จะถูกประกาศออกไปผ่านตัวคุณ ผ่านคริสเตียนและคริสตจักรในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *