เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 16 เม.ย. เอเสเคียล 21:18-32

“ผู้ที่วันกำหนดมาถึงแล้ว คือเวลาแห่งการลงโทษครั้งสุดท้าย” (25) พระคัมภีร์ตอนนี้เล็งถึงวันพิพากษาของพระเจ้าที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว เช่นเดียวกันโลกใบนี้ก็ถูกกำหนดวันพิพากษาไว้แล้ว ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโลกใบนี้ และพรุ่งนี้เป็นวันที่พระเจ้าจะพิพากษาโลกใบนี้ คุณคิดว่า ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง จะเหมือน หรือแตกต่างจากปัจจุบันที่เป็นอยู่ เพราะเหตุไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *