เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 17 เม.ย. เอเสเคียล 22:1-16

พระเจ้ากล่าวโทษว่า เยรูซาเล็มเป็นเมืองแห่งความผิดบาปทั้งปวง มีการทำรูปเคารพ มีการข่มเหง กดขี่คนที่ด้อยกว่า โดยเฉพาะลูกกำพร้าหญิงม่ายที่ไม่มีทางสู้  มีการข่มขืน การล่วงประเวณีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็น “ผู้นำ” เพราะในข้อ 6 บอกว่า “ดูเถิด เจ้านายแห่งอิสราเอลซึ่งอยู่ในเจ้า ทุกคนก็โน้มไปทางที่ทำให้โลหิตตกตามอำนาจของเขา”  ผู้นำที่ควรจะเป็นแบบอย่างในทางที่ถูกต้องกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม ทำให้ผลลัพธ์ที่ตามมานั้นรุนแรงน่ากลัว ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อผู้นำของประเทศที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ไม่คิดเห็นแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคของตัวเอง แต่จะคิดถึงความถูกต้อง ความต้องการ และความสุขของประชาชนเป็นเรื่องแรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *