เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 19 เม.ย. เอเสเคียล 23:1-10

อิสราเอลได้ถูกแบ่งเป็นสองฝ่าย คืออาณาจักรเหนือ “อิสราเอล” เมืองหลวงคือ “สะมาเรีย” และอาณาจักรใต้ “ยูดาห์” เมืองหลวงคือ “เยรูซาเล็ม” ถึงแม้ชนชาติอิสราเอลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 อาณาจักร แต่พวกเขาก็ยังเป็นชนชาติของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง พระคัมภีร์ตอนนี้ใช้ภาพของการแต่งงานและการมีชู้ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ชนชาติอิสราเอลเอาใจออกห่างพระเจ้า ไม่ไว้วางใจพระองค์ เหมือนอาณาจักรเหนือที่หันไปพึ่งพาอัสซีเรีย และร่วมพิธีบูชาพระของอัสซีเรียด้วย แทนที่จะพึ่งพาพระเจ้า แต่หลังจากนั้นอิสราเอลก็ถูกทำลายโดยอัสซีเรีย ลองคิดใคร่ครวญดูว่า คุณเคยประพฤติแบบเดียวกับอาณาจักรเหนือหรือไม่ คือยอมประนีประนอมกับความผิดความบาป เพียงเพื่อความมั่นคงของตัวเอง จนหันหลังและละทิ้งความไว้วางใจในพระเจ้า? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *