เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 26 เม.ย. เอเสเคียล 28:1-26

พระเจ้าพิพากษากษัตริย์ไทระ เพราะ “ใจหยิ่งผยอง” ชาวเมืองไทระถือว่าเขาเก่ง ความฉลาดทางการค้าทำให้เขาร่ำรวยและแข็งแรง จนลำพองตัวว่าดีกว่าใครๆ ไม่ต้องเห็นแก่ใคร พวกเขาถือตัวว่าฉลาดอย่างพระเจ้า ให้คุณใคร่ครวญ ยังมีสิ่งใดที่เราภาคภูมิใจจนทำให้เกิดความเย่อหยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ สติปัญญา  อำนาจ ความร่ำรวย เกียรติยศ จนคุณคิดว่า คุณคือพระเจ้าผู้กำหนดทุกสิ่งได้ คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ บทเรียนจากกษัตริย์ไทระช่วยเหลือคุณให้ดำเนินชีวิตวันนี้กับพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *