เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 25 เม.ย. เอเสเคียล 27:1-36

พระคัมภีร์บทนี้ได้บรรยายถึงความมั่งคั่ง ความร่ำรวย และความยิ่งใหญ่ของเมืองไทระในฐานะที่เป็นเมืองท่าสำหรับค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ทุกอย่างที่เมืองไทระมี ล้วนเป็นของดี มีราคา มีความสวยงาม พวกเขาต่างมั่นใจในความร่ำรวย ความมั่งคั่งทางด้านการค้าที่มีว่า จะเป็นหลักประกันสำหรับทุกอย่าง พวกเขาจะไม่มีวันล่มสลายเหมือนอิสราเอล แต่พระเจ้าบอกว่า ทุกอย่างจะถูกทำลายลง (32-36) ลองใคร่ครวญว่า คุณเคยไว้ใจหรือวางใจในสิ่งที่คุณมองเห็น คุณเคยรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในทรัพย์สินมากมาย การงานที่มั่นคง สติปัญญาที่มี  และคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตของคุณจะล้มเหลวหรือไม่? บทเรียนของเมืองไทระสอนคุณอย่างไรในเรื่องนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *