เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 9 พ.ค. เอเสเคียล 38:1-23

ดูเหมือนว่า โกก จะเป็นผู้นำชนชาติต่างๆ ในการที่จะทำลายล้างอิสราเอล และมีชนชาติจำนวนมากที่ยินดีเข้ามาร่วมในการทำลายล้างครั้งนี้ แต่พระเจ้าชี้ให้เห็นว่า “ในวันนั้น” ทุกอย่างจะกลับตาลปัตรกัน คนที่จะถูกทำลายคือ โกก เพราะพระเจ้าจะทรงต่อสู้แทนอิสราเอล (22) ลองคิดถึงชีวิตของคุณในอาทิตย์ที่ผ่านมา พระเจ้าได้ต่อสู้แทนคุณในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *