เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 9 มิ.ย. กิจการ 9:32-43

เปโตรทำการอัศจรรย์ด้วยการรักษาไอเนอัสซึ่งป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ถึง 8 ปี ให้เดินได้อีกครั้ง และชุบชีวิตผู้หญิงที่ชื่อ ทาบิธา ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า มีชีวิตด้านไหนที่เจ็บป่วยเพราะความผิดบาป และคุณจมอยู่กับมันลุกไปไหนไม่ได้ หรือมีความบาปใดบ้างที่กำลังทำให้คุณตายด้านกับพระเจ้า ใช้เวลานี้คุกเข่าอธิษฐานร้องขอการอัศจรรย์จากพระเจ้า ขอการปลดปล่อยจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *