เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 8 มิ.ย. กิจการ 9:20-31

หลังจากเปาโลรับเชื่อและรับบัพติสมาพระคัมภีร์บอกว่า (20) ท่านไม่รีรอ ที่จะกล่าวเรื่องพระเยซู อย่างใจกล้าหาญ ทำให้ทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อประหลาดใจ คุณเรียนรู้เรื่องความกระตือรือร้นในการบอกเรื่องพระเยซูจากเปาโลได้อย่างไร? ถ้าคุณหมดไฟหรือเฉยชา หรือไม่กล้าบอกเรื่องพระเยซูแก่คนอื่น อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณมีใจร้อนร้นเหมือนกับเปาโล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *