เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 17 มิ.ย. กิจการ 14:1-18

เปาโลและบารนาบัสไม่กลัวแม้จะต้องเสี่ยงชีวิต (ถูกคนเอาหินขว้างปา) เนื่องจากต้องการจะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ที่เมืองอิโคนียูม คุณกล้าที่จะเสี่ยงพูดเรื่องพระเยซูกับคนอื่นไหม ถึงแม้ว่าเขาจะปฎิเสธคุณ หรือคิดว่าคุณโง่งมงาย หรือไม่อยากคบคุณ ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังคุณที่จะกล้าหาญเหมือนกับเปาโลและบานาบัส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *