เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 18 มิ.ย. กิจการ 14:19-28

เปาโลกับบารนาบัสได้หนุนใจและตั้งผู้ปกครองไว้ดูแลผู้เชื่อในคริสตจักร ในคริสตจักรของเรามีคณะมัคนายกที่ถูกตั้งไว้เพื่อจะทำหน้าที่ดูแลคริสตจักรร่วมกับศิษยาภิบาลและผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคณะมัคนายกของเรา ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาและกำลังให้กับทุกคนในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในบทบาทนี้ และอธิษฐานเผื่อตัวคุณเองด้วยว่า สักวันหนึ่งพระเจ้าอาจจะใช้คุณในบทบาทนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *