เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 30 มิ.ย. กิจการ 20:13-38

“แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” (24) นี่คือหลักการในการดำเนินชีวิตของเปาโล สำหรับคุณอะไรคือหลักการในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า? อะไรคือสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้คุณทำ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *