เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. กิจการ 26:1-23

ในการแก้ข้อกล่าวหาของเปาโลต่ออากริปปา เปาโลก็ยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฏบัญญัติของชาวยิว แต่ที่ชาวยิวกล่าวโทษตัวเขา เพราะเปาโลไม่หยุดที่จะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ และที่นี่เปาโลได้เล่าถึงเรื่องการกลับใจของตนเองอีกครั้งหนึ่ง  เปาโลฉวยโอกาสทุกโอกาสที่มีในการประกาศและเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์ คุณจะนำบทเรียนในเรื่องนี้มาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *