เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. กิจการ 26:24-32

เมื่ออากริปปาฟังคำแก้ข้อกล่าวหา และเรื่องการกลับใจของเปาโล เขาถึงกับถามในข้อ 28 ว่า เปาโลอยากให้ตัวเขารับเชื่อพระเยซูคริสต์ด้วยคำพูดเพียงแค่นี้หรือ ซึ่งเปาโลตอบกลับไปอย่างน่าสนใจในข้อ 29 ว่า เขาไม่เพียงแต่อยากให้อากริปปากลับใจเท่านั้น แต่เขาอยากให้ทุกคนที่ได้ยินสิ่งที่เขาเป็นพยานกลับใจ อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะมีท่าทีในการประกาศเหมือนเปาโล ที่อยากจะเห็นทุกคนกลับใจ และขอให้ตัวคุณพร้อมจะประกาศกับทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *