เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 1 พงศาวดาร 19: 1-19

การที่ฮานูนไปฟังคำแนะนำของบรรดาเจ้านายของคนอัมโมน และจับข้าราชการของดาวิดโกนเคราและตัดเครื่องแต่งกาย โดยไม่คิดไตร่ตรองให้รอบครอบ จนเป็นเหตุให้เกิดสงครามและเกิดความสูญเสียมากมาย คุณคิดว่า คุณจะป้องกันตัวคุณอย่างไรที่จะไม่ให้ทำผิดแบบฮานูน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *