เฝ้าเดี่ยว วันอาทิต์ที่ 31 ก.ค. 1 พงศาวดาร 18: 1-17

ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “ดาวิดเสด็จไป ณ ที่ใดพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่พระองค์ที่นั่น” (ข้อ 6,13) หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยการทดลองและความบาป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *