เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 3 ส.ค. 1 พงศาวดาร 21: 1-17

การนับจำนวนคนอิสราเอลครั้งนี้ ไม่เหมือนกับการนับใน กดว.1:2 ซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาให้โมเสสนับเพื่อสำรวจจำนวน แต่การที่ดาวิดนับก็เพื่อจะดูว่า กองทหารของตนนั้นมีกำลังมากเพียงไร เป็นการนับที่แสดงออกถึงความหยิ่งผยอง การภูมิใจในอำนาจที่ตัวเองมี ซึ่งนั้นหมายถึง ความวางใจในพระเจ้าที่ลดน้อยลง สำรวจดูชีวิตของคุณว่า คุณยืนอยู่ฝั่งไหนระหว่างการพึ่งพาและไว้วางใจในพระเจ้า กับความหยิ่งผยอง และพึ่งพาในความสามารถของตนเอง ขอบทเรียนจากดาวิดที่จะเป็นเครื่องเตือนใจคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *