เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. สดุดี 142:1-7

ในข้อ 4 ดาวิดบอกว่า “เขาไม่มีที่หลบภัย” แต่ในข้อ 5 ดาวิดค้นพบว่า “พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเขา” ในเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกว่า “สิ้นหวัง” ไม่มีที่ใดให้คุณ “หลบภัย” ได้ ลองเงยหน้าดูท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า และอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *