เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 5 ก.ย. สดุดี 143:1-12

ในเวลาที่ทุกข์ยากที่สุดในชีวิต ดาวิดไม่ได้มองหาแค่ทางออกจากพระเจ้าเท่านั้น แต่สิ่งที่เขามองหาเป็นอันดับแรกคือ “น้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเขา” (ข้อ 10) อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะสำเร็จในชีวิตของคุณ มากกว่าคำตอบที่จะช่วยคุณให้ผ่านพ้นปัญหาในชีวิตเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *