เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 27 ก.ย. 2 พงศาวดาร 1:1-17

ซาโลมอนทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อจะปกครองคนอิสราเอลได้ และเพื่อพระสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดจะเป็นจริงสำหรับเขาด้วย (ข้อ 10) คุณคิดว่า ทำไมการทูลขอสติปัญญาจึงสำคัญมาก ถ้าคุณเป็นซาโลมอนคุณจะขอพระเจ้าเหมือนหรือแตกต่างออกไป?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *