เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 2 พงศาวดาร 5:1-14

เมื่อ “หีบพันธสัญญา” เปรียบเสมือนหัวใจของพระวิหาร ได้ถูกจัดวางไว้ในส่วนอภิสุทธิสถาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พระเจ้าจะเสด็จลงมาสถิตและตรัสกับประชากรของพระองค์ พระสิริของพระเจ้าก็เต็มไปทั้งพลับพลา คุณได้วางพระเจ้าไว้ในตำแหน่งใดในชีวิตของคุณ และคุณยอมให้ความดีงามของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *