เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2 พงศาวดาร 4:1-22

การสร้างพระนิเวศของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวอาคารหรือการตกแต่งภายในเท่านั้น แต่ยังหมายถึงอุปกรณ์ ภาชนะ และเครื่องประกอบต่างๆ ที่ปุโรหิตต้องใช้ในการนมัสการพระเจ้า ในพิธีกรรมต่างๆ ทุกอย่าง ซึ่งมีจำนวนมากมาย ทำไมการนมัสการพระเจ้าจึงต้องมีรายละเอียดมากมาย และต้องใช้อุปกรณ์มากมาย สิ่งเหล่านั้นสำแดงถึงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไร เมื่อคุณนมัสการพระเจ้า คุณอาจไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ เหมือนในสมัยพระคัมภีร์เดิมก็ตาม คุณคิดว่า คุณต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ในการนมัสการของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *