เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 5 ต.ค. 2 พงศาวดาร 6:32-42

ในคำอธิษฐานของซาโลมอนในข้อ 32-33 ได้ระลึกถึงคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางอิสราเอล ขอพระเจ้าทรงตอบทุกสิ่งที่เขาทูลขอ เหตุผลเพื่อพระนามของพระองค์จะเป็นที่รู้จักท่ามกลางชนชาติทั้งหลายด้วย ใช้เวลาอธิษฐานเผื่อการประกาศในสัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเอง (30 ตุลาคม) เทศนาโดย อ.มะลิ ชินพฤทธิวงค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *