เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2 พงศาวดาร 7:1-10

ซาโลมอนจบคำอธิษฐานของท่าน ไฟของพระเจ้าก็ตกลงมาจากฟ้าเผาเครื่องบูชาทันที แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าฟังคำอธิษฐาน และมีคำตอบเสมอ ความจริงในเรื่องนี้หนุนใจคุณอย่างไร ในสิ่งที่คุณอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ และดูเหมือนว่า พระเจ้าไม่ตอบสักที? อ่านยากอบ 5:13-18 ประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *