เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2 พงศาวดาร 7:11-22

พระเจ้าตรัสกับซาโลมอนเป็นครั้งที่ 2 เพื่อจะย้ำเตือนให้ท่านและชนชาติอิสราเอลระมัดระวังที่จะไม่ละทิ้งพระเจ้า และไปติดตามรูปเคารพ ซึ่งจะนำมาซึ่งการลงโทษ สำรวจชีวิตของคุณในช่วงนี้ว่า ปัญหา/ความทุกข์ยากลำบาก ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เป็นผลจากการหันหลังให้กับพระเจ้า และไปติดตามรูปเคารพหรือไม่? อธิษฐานสารภาพกับพระเจ้า (รูปเคารพ หมายถึง อะไรก็ได้ที่เราให้ความสำคัญมากกว่าพระเจ้า)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *