เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 2 พงศาวดาร 8:11-18

ซาโลมอนรับธิดาของฟาโรห์เป็นมเหสีด้วยเหตุผลด้านการเมือง ในขณะเดียวกันก็รู้ว่า ชาวต่างชาติไม่ควรที่จะเข้ามาเดินไปมาในบริเวณเดียวกับที่ตั้งของพระวิหารอันเป็นสถานที่บริสุทธิ์ ซาโลมอนจึงให้สร้างวังให้เธออยู่ด้านนอก คุณได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความบริสุทธิ์ และความผิดบาปมากน้อยแค่ไหนในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *