เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 2 พงศาวดาร 9:1-12

พระราชินีแห่งเชบา ได้ยินเรื่องราวที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของซาโลมอน (สติปัญญา ทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง) จนพระนางต้องเดินทางมาพิสูจน์ด้วยตัวของพระนางเอง และตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็น อธิษฐานขอให้ชีวิตของคุณเป็นเกลือและแสงสว่างของพระเยซูคริสต์ จนคนอื่นๆ อยากจะเห็นสิ่งที่พระเจ้ากระทำในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *