วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน “นอนไม่หลับ” สดุดี 4:8

ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับ@ในความสันติ ข้าแต่พระเจ้า
@เพราะพระองค์เท่านั้น ที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย

Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีจึงสามารถ “นอนหลับ” ทั้งคืน แม้ว่าต้องอยู่ในสภาพที่ “จนตรอก*”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณมีเรื่องอะไรที่หนักใจจนทำให้ “นอนไม่หลับ” บ้างหรือเปล่า? อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานมอบเรื่องราวที่ทำให้คุณนอนไม่หลับไว้กับพระเจ้า
หมายเหตุ: จนตรอก* สดุดี 4:1 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงให้ประจักษ์ว่าข้าพระองค์เป็นฝ่ายชอบธรรม ขอทรงโปรดตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล เมื่อข้าพระองค์จนตรอก ขอพระองค์ประทานช่องทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์และทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เยเรมีย์ 51-52 ฮีบรู 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *