วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน “ปักใจ” โรม 8:5-6

เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง #ก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนัง
แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ @ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ
ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนัง #ก็คือความตาย
และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณ @ก็คือชีวิตและสันติสุข

Q1 อะไรคือ “ความแตกต่าง” ระหว่าง “คนที่ปักใจอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง” และ “คนที่ปักใจอยู่ฝ่ายวิญญาณ”? (สังเกตคำหลัง #, @)
Q2 คุณ “ปักใจ” ของคุณไว้กับสิ่งใด? และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเป็นแบบไหน?  (ดู สุภาษิต 14:12 ประกอบ)
หมายเหตุ: สุภาษิต 14:12 มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 16-17 ยากอบ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *