วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม “ทบทวน” สดุดี 48:12-14

จงเดินรอบศิโยน ไปให้รอบเถิด จงนับหอคอยของศิโยน พิจารณาเชิงเทิน
ของเธอให้ดี จงตรวจตราป้อมของเธอ เพื่อท่านจะได้บอกคนชั่วอายุต่อไปว่า
นี่คือ พระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นนิจกาลพระองค์จะทรงเป็นผู้นำของเราเป็นนิตย์

Q1 “การเดิน” “การนับหอคอย” “การพิจารณาเชิงเทียน” “การตรวจตราป้อม” เกี่ยวกับ “การเป็นพระเจ้า” และ “การทรงนำ” ของพระเจ้าอย่างไร? (สังเกตุคำหลังคำว่า “นี่คือ”)
Q2 “ทบทวน” สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมา คุณเห็นถึง “การทรงพระชนม์อยู่ของพระเจ้า” และ “การทรงนำ” ของพระองค์ในสิ่งเหล่านั้นอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โอบาดีห์  วิวรณ์ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *