วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม “ความจริง” โรม 12:9

1.จงรักด้วยใจจริง 2.จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว 3.จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี

Q1 เปาโลบอกถึง “ความจริง” อย่างน้อย 3 ประการ ที่จะช่วยให้ผู้ที่เชื่อดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า คืออะไรบ้าง?
Q2 “ความจริง” ทั้ง 3 ประการ จะ “เป็นจริง” ในชีวิตของคุณอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: มีคาห์ 4-5  วิวรณ์ 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *