วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม “ความอุปถัมภ์” สดุดี 121:1-2

ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน
ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

Q1 “ความอุปถัมภ์” ของผู้เขียนสดุดีมาจากไหน?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึง “ความอุปถัมภ์” ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของคุณตลอดปีที่ผ่านมา ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เศคาริยาห์ 9-12 วิวรณ์ 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *