วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม ฮีบรู 12:1 “สิ่งที่ถ่วงชีวิต”

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้ว
ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น 
ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา

Q1 อะไรคือ “บาปที่เกาะแน่น” และ “ถ่วงชีวิต” ของคุณ ทำให้คุณไม่สามารถเติบโตขึ้นกับพระเจ้า ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง
Q2 อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าในการที่คุณจะได้รับการปลดปล่อยจาก “สิ่งที่ถ่วงชีวิต” เหล่านั้นและมีกำลังใหม่ในพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 18-19 มัทธิว 6:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *