วันศุกร์ที่ 26 มกราคม เฉลยธรรมบัญญัติ 5:12 “วันสะบาโต”

จงรักษาวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาไว้แก่เจ้า

Q1 คำว่า “จงรักษาวันสะบาโต” “ถือเป็นวันบริสุทธิ์” และ “ทรงบัญชาไว้” แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับ “วันสะบาโต” (การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์) อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานให้การไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ของคุณ เป็นวันที่มีคุณค่า และเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับคุณกับพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 14-15 มัทธิว 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *