เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 2 พงศาวดาร 27:1-9

โยธามทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกประการ เว้นแต่พระองค์มิได้เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า นั่นคือพระองค์ไม่ได้ล่วงเกินพระเจ้าโดยการถวายเครื่องหอมบูชานั่นเอง อธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าให้คุณมีชีวิตเหมือนโยธาม ที่จะรู้ว่า อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ทำในสิ่งที่ควรทำ และไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *