เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 2 พงศาวดาร 26:1-23

“ตราบใดที่พระองค์แสวงหาพระเจ้า พระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์เจริญขึ้น” ข้อ 5ข.ลองทบทวนดูชีวิตของคุณว่า เป็นไปได้ไหมว่า ที่ชีวิตคริสเตียนของคุณในวันนี้ดูเหมือนไม่ได้เติบโตขึ้นเพราะเราไม่ได้แสวงหาพระเจ้าก่อน และให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในทุกๆ สิ่งที่คุณกระทำ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *