เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2 พงศาวดาร 28:1-15

เมื่อกองทัพยูดาห์ได้พ่ายแพ้ในสงคราม คนอิสราเอลได้จับคนยูดาห์ผู้ซึ่งเป็นเหมือนพี่น้องของตนไปเป็นเชลย กดขี่ข่มเหงอย่างโหดร้าย ฆ่าฟันพวกเขาเป็นอันมาก และการนี้พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในสิ่งที่พวกเขากระทำ สิ่งนี้ได้ดังขึ้นไปถึงสวรรค์ ทำให้พระเจ้าทรงพิโรธ ลองคิดดูว่า คุณมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับพี่น้องในครอบครัวของคุณ ในคริสตจักรหรือไม่ ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณให้กลับคืนดีกับพี่น้องเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *