เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2 พงศาวดาร 28:16-27

การหันไปพึ่งพิงบรรดาพระของคนต่างชาติทำให้อาหัส และชนชาติอิสราเอลตกต่ำลงไปเรื่อยๆ เมื่อคุณประสบกับปัญหา และความทุกข์ยาก ขอให้คุณจดจำไว้ว่าพระเจ้าคือคำตอบ และทางออกสำหรับคุณ เหมือนในสดุดี 46:1 ที่กล่าวไว้ว่า “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย และเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก” จงหันกลับมาพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *