วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ สุภาษิต 18:24 “เพื่อน”

เพื่อนบางคน@นำความหายนะมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิด@ยิ่งกว่าพี่น้อง

Q1 อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “เพื่อนบางคน” กับ “สหายที่ใกล้ชิด”? (สังเกตคำหลัง ¤)
Q2 คุณจะเป็น “เพื่อนแท้” ต่อคนที่อยู่รอบๆ ข้าง และพี่น้องในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร? (ดู ปัญญาจารย์ 4:9-10 ประกอบ)
หมายเหตุ: ปัญญาจารย์ 4:9-109 สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตรากตรำของพวกเขา 10 เพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลง คนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง และไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เลวีนิติ 26-27 มาระโก 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *