วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม สุภาษิต 3:5-6 “วางใจ”

จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า
และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง 
จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า
แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น

Q1 “การวางใจ” และ “การยอมรับรู้” ในพระเจ้า จะทำงานร่วมกับ “การพึ่งพาความรอบรู้” ของตนเองอย่างไร? (ดู อิสยาห์ 28:29 ประกอบ)
Q2 คุณจะ “ไว้วางใจในพระเจ้า” และ “ยอมรับรู้ในพระเจ้า” ในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?  (ดู มัทธิว 7:11 ประกอบ)
หมายเหตุ : อิสยาห์ 28:29 เรื่องนี้ก็มาจากพระยาห์เวห์จอมทัพด้วย พระองค์ทรงอัศจรรย์นักในการให้คำปรึกษา และวิเศษในเรื่องสติปัญญามัทธิว 7:11 เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทาน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 3-4  มาระโก 10:32-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *