วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม สุภาษิต 18:21 “ลิ้น”

ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น และผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน

Q1 คุณเห็นด้วยกับพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ว่า “อำนาจของลิ้น” (คำพูด) สามารถกำหนด “ความเป็นความตายของคน” อย่างไร? (ดู ยากอบ 3:6 ประกอบ)
Q2 คุณจะควบคุมคำพูดให้นำมาซึ่ง “ชีวิต” มากกว่านำมาซึ่ง “ความตาย” ในชีวิตของคุณ และในคนที่อยู่รอบๆ ข้างคุณอย่างไร?  (ดู สุภาษิต 16:24, 27 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยากอบ 3:6 และลิ้นนั้นเป็นไฟ ลิ้นเป็นโลกชั่วร้ายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอวัยวะต่างๆ ของเรา มันทำให้ทั้งกายเป็นมลทิน และเผาผลาญวงจรของชีวิต และตัวมันเองก็ถูกเผาผลาญโดยไฟนรกสุภาษิต 16:24, 2724 ถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพลานามัยแก่ร่างกาย 27 คนถ่อยคิดแผนชั่วปองร้ายคนอื่น คำพูดจากริมฝีปากของเขาเหมือนไฟลวก


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 11-13 มาระโก 12:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *