วันอังคารที่ 12 มีนาคม กาลาเทีย 6:10 “มีโอกาส”

เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อทุกคน
และเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อ

Q1 คำว่า “เมื่อเรามีโอกาส” เกี่ยวข้องกับ “การทำความดี” อย่างไร? (ดู ยากอบ 4:14, 17 ประกอบ)
Q2 “ใคร” คือ “คนในครอบครัวที่มีความเชื่อ” ที่คุณควรจะ “ทำดี” ด้วย? ลองเขียนชื่อออกมาสัก 2 คน และคุณจะลงมือทำในสิ่งที่คุณคิดไว้เมื่อไหร่?
หมายเหตุ: ยากอบ 4:14, 1714 แต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้  ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไร? ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไป 17 เพราะฉะนั้น คนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แต่ไม่ได้ทำ คนนั้นจึงมีบาป


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 17-19 มาระโก 13:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *