เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 2 พงศาวดาร 34:1-13

โยสิยาห์ขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อมีอายุได้ 8 ปี และพระคัมภีร์บันทึกว่า “พระองค์แสวงหาพระเจ้า ตั้งแต่ยังเด็กๆ อยู่ (ข้อ 1, 3) การสอนเด็กๆ ให้รู้จักพระเจ้าตั้งแต่อายุยังน้อยๆ เป็นสิ่งสำคัญมาก ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรของเรามีเป้าหมายที่จะสอนรวีฯ ตั้งแต่เด็กอายุ 3-4 ขวบ จนถึงวัยผู้ใหญ่ ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อครูรวีฯ ของเรา และชั้นเรียนรวีฯ ทุกชั้น โดยเฉพาะเด็กๆ ที่จะไม่พรากจากทางของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *