เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2 พงศาวดาร 35:1-27

การปฏิรูปของโยสิยาห์ในเรื่องพิธีปัสกา ถือว่าเป็นปัสกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สมัยของซามูเอล (18) จนเป็นที่จดจำและกล่าวขวัญสืบต่อกันมา เพราะพระองค์ทรงเตรียมการเป็นอย่างดี งานส่วนต่างๆ ถูกแบ่งออกอย่างเหมาะสม มีการเตรียมเครื่องบูชาสำหรับทุกคน งานแต่ละอย่างจะสำเร็จและเกิดผลได้ ก็ด้วยการเตรียมการที่ดี ในงานของพระเจ้าก็เช่นกัน ในสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ในเวลานี้ คุณได้ให้เวลา และความสำคัญต่อการเตรียมมากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *