เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2 พงศาวดาร 36:1-10

อียิปต์ และบาบิโลน คือชนชาติที่พระเจ้าใช้มาเพื่อลงโทษอิสราเอล เพราะพวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้า และไปปรนนิบัติพระอื่น ผลของความบาป จะมาถึงเราอย่างแน่นอน แม้จะดูช้าและมาไม่ถึงสักที จงอย่าชะล่าใจ และคิดว่า พระเจ้าจะไม่ทำอะไรเลย เมื่อคุณกระทำความผิดบาป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *